Rusken

Styret i HLV legger hvert år ned en betydelig innsats i å samle inn hageavfall fra alle betalende medlemmer i vellet. Normalt gjennomføres aksjonen i mai – i god tid før 17 mai. Vi kommer på annonsert dato, eventuelt dagen etter med komprimatorbil til alle husstander. Buntede kvister og grener inntil maks 10 cm i diameter samt sekker med løv lett tilgjengelig ved veien. Sjekk at VELAVGIFTEN er betalt og heng den røde ruskenlappen med ditt navn og adresse lett synlig på rusket.

Tenk over vekten, at det skal løftes opp i bilen manuelt og at grenenes lengde ikke må overstige halvannen meter. Berberis og lignende må buntes ekstra kraftig sammen. Bruk miljøvennlig tau, (hamp o. l.)

Ved siden av transport, er en av de største kostnadene i denne sammenheng at Asker kommune forlanger betaling fra oss som “profesjonell” aktør, ikke som privatpersoner. Dersom vi hadde kjørt 900 biler privat til Yggeseth, så hadde det vært gratis, men fordi vi samler inn for alle, koster det vellet ca 15.000,- per år. Prinsippet er tatt opp med Asker Velforbund, så får vi se om de har mer pondus enn oss – dette gjelder jo tross alt alle vel i kommunen som gjennomfører tiltaket på denne måten.                    

                   Ruskenlapp