Rusken

Styret i HLV legger hvert år ned en betydelig innsats i å samle inn hageavfall fra alle husstander i vellet. Normalt gjennomføres aksjonen i mai – i god tid før 17 mai. Dette er et av tilbudene som dekkes av Medlemskontingenten. Vi dekker innhenting, kjøring og deponi. Ved siden av transport, er en av de største kostnadene i denne sammenheng at Asker kommune forlanger betaling fra oss som “profesjonell” aktør, ikke som privatpersoner. Dersom vi hadde kjørt 900 biler privat til Yggeseth, så hadde det vært gratis, men fordi vi samler inn for alle, koster det vellet ca 15.000,- per år. Prinsippet er tatt opp med Asker Velforbund, så får vi se om de har mer pondus enn oss – dette gjelder jo tross alt alle vel i kommunen som gjennomfører tiltaket på denne måten.