Holmenskjæret

Holmenskjæret har i all tid vært et satsningsområde for vellet, og de fleste installasjonene som er der har vellet hatt en finger med i spillet.

Vellet og mange oppsittere var med å kjøpe Holmenskjæret fra Vogellund Gård på slutten av 1920 tallet til kommunens eie. Da byttet også skjæret navn fra Presteskjær til Holmenskjæret. Navnet Presteskjær kommer fra sogneprest J. C. Vogelius som da eide Vogellund Gård, som i 1794 ble skilt ut fra Vakås, som igjen eide Holmenskjæret. Både veivokter Tørnby (før 1929) og fam. Sørensen med 7 barn (1929-1939) har bodd i huset som ble revet i 1948.

Det lille skjæret ved siden av Holmenskjæret ble kalt «Gutteskjær», fordi der satt gutta og så på jentene som badet. Dette har man ifølge kartene valgt å kalle Presteskjær i dag. Det huset som står der i dag benyttes av Holmenskjæret Båtforening. Dette var tidligere kiosk, utedo og omkledningsplass under tak.

Vi håper å kunne få dette tilbake til kiosk/lettere servering med utearealer. Båtforeningen kan da ev. få lokaler borte ved parkeringen og eksisterende redskapsbod. Noe av det som vil skje i nær fremtid er at utbygger av Lansøyveien 5, vil utføre en del av de fasilitetene som har kommet som forslag utført på Holmenskjæret under et idemøte på nettet 17.02.21.

 

Nevner følgende:
 • Oppføring av baderampe
 • Oppføring av universelt utformet badstue (tilsvarende Soria Moria badstue) for ca. 10 personer og omkledningsrom 25 m2. Enten vedfyrt eller elektrisk badstueovn med fjernstyring via mobilapp
 • Etablering av tuftepark
 • Etablering av lekeplass
 • Grunn arbeider for opparbeiding av universelt utformet parkområde
 • Planting av vegetasjonsfelt
 • Oppføring av tre kajakkstativer
 • Etablering av HC-parkering
 • Oppføring av benker og amfi
 • Universelt utformet grillplass med bord og benker
 • Eventuelle ladestasjoner med benk og tak.

Kilde: «Holmengata og deromkring», Asker Kommune og Tore Hansen

Bilder med ca. 100 års mellomrom

holmenskjaeret-historie2

holmenskjaeret-historie

holmenskjaeret-kart