KJÆRE MEDLEM I HOLMEN OG LANDØEN VEL

Velkommen til Holmen og Landøen vel (H&LV) sine hjemmesider. Vellet er en upolitisk forening. Enhver huseier, tomteeier og leieboer i foreningens distrikt har rett til å være medlem. Det er ca 900 husstander innenfor vellet sitt område. 

Vellet skal arbeide for å fremme medlemmenes felles interesser i distriktet. Foreningen skal samarbeide med omliggende distrikters velforeninger og andre institusjoner i saker som har interesse.

vipps-rgb-orange-negVIPPS VEL-AVGIFTEN til  #72891

Medlemskapet koster 350 kr. pr. husstand og kr. 125,- for leietagere pr. år.
Konto nummer 1644.08.25803 eller VIPPS: #72891.     
Husk å merke betalingen med navn og adresse.

Lurer du på om du har betalt i år?  Send oss en mail til holmenlv@gmail.com så sjekker vi for deg 🙂

 

Referat fra årsmøtet ligger under REFERATER på OM OSS siden

Kontakt oss på holmenlv@gmail.com 

OM OSS

Velkommen til Holmen og Landøen vel (H&LV) sine hjemmesider. Vellet er en upolitisk forening. Enhver huseier, tomteeier og leieboer i foreningens distrikt har rett til å være medlem…

hlv-forside-6

MILJØ

Les om hva vellet gjør i nærmiljøet, om RUSKEN og utviklingen av Holmeskjæret

hlv-forside-5

BYGGE- OG REGULERINGSSAKER

Vellet følger med i pågående reguleringssaker og planer for utbygging i regionen.  Det har ikke…

hlv-forside-4

HISTORIE

Vellet ble stiftet i 1912. I den forbindelse vil vi fortelle litt av historien til Vellet og selve stiftelsen, og tiden fram til i dag. Selvfølgelig også med tanker og ønsker for fremtiden, for både Vellet og vårt fine område.

magasin-vel-ment

VEL-MENT

Vi i Holmen og Landøen Vel distribuerer Velment til ca 900 husstander 3 ganger per år. I tillegg legger vi ut artikler på www.holmenoglandoenvel.no med jevne mellomrom…

hlv-forside-1

VEILAGET

Holmen og Landøen vel (HLV) etablerte i 2006 et eget veilag (HLVV) for alle de felles adkomstveiene innen velområdet som ikke er kommunens ansvar å vedlikeholde…

Aktuelt

I arkivet finner du saker og aktiviteter som HLV jobber eller har jobbet med.

Avholdt årsmøte og årsberetning 2023

Torsdag 13. april klokken 19. i Kafe Spire ved siden av Holmen Innbyggertorg på Holmensenteret.
Les mer
hlv-forside-6

Aktivitetskalender

Nyttårsfest Holmenskjæret, Rusken bortkjøring av hageavfall, Årsmøte, VelMent informasjonsbrev
Les mer