KJÆRE MEDLEM I HOLMEN OG LANDØEN VEL

Velkommen til Holmen og Landøen vel (H&LV) sine hjemmesider. Vellet er en upolitisk forening. Enhver huseier, tomteeier og leieboer i foreningens distrikt har rett til å være medlem. Det er ca 900 husstander innenfor vellet sitt område. Av disse var det ca 330 betalende medlemmer i 2022.

Vellet skal arbeide for å fremme medlemmenes felles interesser i distriktet. Foreningen skal samarbeide med omliggende distrikters velforeninger og andre institusjoner i saker som har interesse.

Vi har hatt fire ulike kanaler for kommunikasjon fra Vellet, to Facebook-sider, en hjemmeside og papirutgaven Vel-Ment. Det har vært vanskelig å koordinere innhold og å velge rett kanal for det vi har hatt på hjertet. I høst har vi derfor jobbet med å oppdatere hjemmesidene for bedre synlighet og en enklere tilgang til relevant informasjon fra Vellet. Hvert område (Veilaget, byggesaker, miljø m.m.) har fått sin egen «fane» og innholdet blir vedlikeholdt av en område-redaktør fra styret.

Jeg vil minne om Rusken aksjonen der H&LV samler inn hageavfall i starten av mai. Husk at du må være medlem for å benytte deg av denne vår-ryddingen.

Vinterhilsen fra Lars Blomdal, Formann

vipps-rgb-orange-negVIPPS VEL-AVGIFTEN til  #72891

Medlemskapet koster 300 kr. pr. husstand og kr. 125,- for leietagere pr. år.
Konto nr 1644.08.25803 eller VIPPS: #72891. Husk å merke betalingen med navn og adresse.

Holmendagen lørdag 10. juni 2023

I tradisjonen tro så sett av ett av datoen og bli med på sommerens store happening på Holmen senter. Her bys det på morsomme aktiviteter og gode tilbud på Holmen senter fra kl 11:00 – 16:00.

Holmen og Landøen Vel kommer til å ha stand der du kan få informasjon om hva vi som vel gjør for deg og ditt nærområde.

Vi ønsker oss flere medlemmer! Her kan du ved å melde deg inn og/eller verve en venn vinne flotte premier.
Vinnere blir publisert på nettsiden vår og Facebook gruppen Holmen og Landøen Vel
Holmen og Landøen Vel

 

For å melde deg inn: VIPPS Vel-avgiften, 300 kr,  til #72891

 

OM OSS

Velkommen til Holmen og Landøen vel (H&LV) sine hjemmesider. Vellet er en upolitisk forening. Enhver huseier, tomteeier og leieboer i foreningens distrikt har rett til å være medlem…

hlv-forside-6

MILJØ

«Landøyveien 5» og Holmenskjæret. Utbygger av Landøyveien 5 er villig til å bruke 6 mill. til oppgraderinger på Holmenskjæret…

hlv-forside-5

PLAN- OG BYGGESAKER

Holmen og Landøen vel er høringsinstans for utbygging og reguleringsplaner. Dessverre har det vært slik at kommunen stadig gir dispensasjoner fra egne reguleringsbestemmelser…

hlv-forside-4

LOKAL HISTORIE

I 2022 var det 110 år siden Vellet ble stiftet i 1912. I den forbindelse vil vi fortelle litt av historien til Vellet og selve stiftelsen, og tiden fram til i dag. Selvfølgelig også med tanker og ønsker for fremtiden, for både Vellet og vårt fine område.

magasin-vel-ment

VEL-MENT

Vi i Holmen og Landøen Vel distribuerer Velment til ca 900 husstander 3 ganger per år. I tillegg legger vi ut artikler på www.holmenoglandoenvel.no med jevne mellomrom…

hlv-forside-1

VEILAG

Holmen og Landøen vel (HLV) etablerte i 2006 et eget veilag (HLVV) for alle de felles adkomstveiene innen velområdet som ikke er kommunens ansvar å vedlikeholde…

Aktuelt

I arkivet finner du saker og aktiviteter som HLV jobber eller har jobbet med.

Nesaasen

Innkalling til årsmøte og årsberetning

I Holmen og Landøen Vel torsdag 13. april klokken 19. i Kafe Spire ved siden...
Ler mer
hlv-forside-6

Aktivitetskalender

Av typiske aktiviteter som Holmen og Landøen Vel arrangerer for innbyggerne/medlemmene er Rusken-aksjonen i begynnelsen...
Ler mer