KJÆRE MEDLEM I HOLMEN OG LANDØEN VEL

Velkommen til Holmen og Landøen vel (H&LV) sine hjemmesider. Vellet er en upolitisk forening. Enhver huseier, tomteeier og leieboer i foreningens distrikt har rett til å være medlem. Det er ca 900 husstander innenfor vellet sitt område. Av disse var det ca 330 betalende medlemmer i 2022.

Vellet skal arbeide for å fremme medlemmenes felles interesser i distriktet. Foreningen skal samarbeide med omliggende distrikters velforeninger og andre institusjoner i saker som har interesse.

Vi har hatt fire ulike kanaler for kommunikasjon fra Vellet, to Facebook-sider, en hjemmeside og papirutgaven Vel-Ment. Det har vært vanskelig å koordinere innhold og å velge rett kanal for det vi har hatt på hjertet. I høst har vi derfor jobbet med å oppdatere hjemmesidene for bedre synlighet og en enklere tilgang til relevant informasjon fra Vellet. Hvert område (Veilaget, byggesaker, miljø m.m.) har fått sin egen «fane» og innholdet blir vedlikeholdt av en område-redaktør fra styret.

Jeg vil minne om Rusken aksjonen der H&LV samler inn hageavfall i starten av mai. Husk at du må være medlem for å benytte deg av denne vår-ryddingen.

Vinterhilsen fra Lars Blomdal, Formann

vipps-rgb-orange-negVIPPS VEL-AVGIFTEN til  #72891

Medlemskapet koster 300 kr. pr. husstand og kr. 125,- for leietagere pr. år.
Konto nr 1644.08.25803 eller VIPPS: #72891. Husk å merke betalingen med navn og adresse.

Husk å betale medlemsavgiften for 2023

– for at Vellet skal kunne arbeide for å fremme medlemmenes felles interesser i vårt område.
hlv-forside-2

OM OSS

Velkommen til Holmen og Landøen vel (H&LV) sine hjemmesider. Vellet er en upolitisk forening. Enhver huseier, tomteeier og leieboer i foreningens distrikt har rett til å være medlem…

hlv-forside-6

MILJØ

«Landøyveien 5» og Holmenskjæret. Utbygger av Landøyveien 5 er villig til å bruke 6 mill. til oppgraderinger på Holmenskjæret…

hlv-forside-5

PLAN- OG BYGGESAKER

Holmen og Landøen vel er høringsinstans for utbygging og reguleringsplaner. Dessverre har det vært slik at kommunen stadig gir dispensasjoner fra egne reguleringsbestemmelser…

hlv-forside-4

LOKAL HISTORIE

I året 2022 er det 110 år siden Vellet ble stiftet i 1912. I den forbindelse syntes vi det er
viktig å fortelle litt av historien til Vellet og selve stiftelsen, og tiden fram til i dag.
Selvfølgelig også med tanker og ønsker for fremtiden, for både Vellet og vårt fine
område.

magasin-vel-ment

VEL-MENT

Vi i Holmen og Landøen Vel distribuerer Velment til ca 900 husstander 3 ganger per år. I tillegg legger vi ut artikler på www.holmenoglandoenvel.no med jevne mellomrom…

hlv-forside-1

VEILAG

Holmen og Landøen vel (HLV) etablerte i 2006 et eget veilag (HLVV) for alle de felles adkomstveiene innen velområdet som ikke er kommunens ansvar å vedlikeholde…

Aktuelt

I arkivet finner du saker og aktiviteter som HLV jobber eller har jobbet med.

hlv-forside-6

Aktivitetskalender

Av typiske aktiviteter som Holmen og Landøen Vel arrangerer for innbyggerne/medlemmene er Rusken-aksjonen i begynnelsen...
Ler mer