Lokal historie

Forord

I året 2022 er det 110 år siden Vellet ble stiftet i 1912. I den forbindelse syntes vi det er
viktig å fortelle litt av historien til Vellet og selve stiftelsen, og tiden fram til i dag.
Selvfølgelig også med tanker og ønsker for fremtiden, for både Vellet og vårt fine
område.

Under denne fanen vil vi konsentrere oss om historien. Det er viktig å vite litt
om fortiden for å kunne se fremover. Under «Vel historie» begynner vi med selve
stiftelsen og personene rundt denne.

Vi vil etter hvert legge til med mer historie og bilder.
Her vil du også finne en link til 100 års filmen som ble laget til jubileet i 2012.