Miljø

«Landøyveien 5» og Holmenskjæret
Utbygger av Landøyveien 5 er villig til å bruke 6 mill. til oppgraderinger på Holmenskjæret.
Se utdrag av avtalen under, mellom «Landøyvn. 5» og Asker Kommune:

«Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for de nye boligene kan ikke gis for tiltak som styrker friområde på Holmenskjæret som møteplass for alle aldersgrupper er etablert».
Denne avtalen presiserer forståelsen av rekkefølgekravet slik at følgende tiltak omfattes av
bestemmelsen og er ment å være tilstrekkelig til å oppfylle rekkefølgekravet. Se
landskapsplan og kostnadsoversikt i vedlegg 4 og 5:
-Oppføring av baderampe
-Oppføring av universelt utformet badstue (tillsvarende Soria Moria badstue) for 10
personer og omkledningsrom 25 m2. Enten vedfyrt eller med elektrisk badstueovn med
fjernstyring via mobilapp.
-Etablering av tuftepark.
-Etablering av lekeplass.
-Grunnarbeider for opparbeiding av universelt parkområde.
-Planting av vegetasjonsfelt.
-Oppføring av tre kajakkstativ.
-Etablering av HC parkering.
-Oppføring av benker og anfi.
-Universelt utformet grillplass med bord og benker.
-Eventuelle ladestasjoner med benk og tak.

For det tilfellet at søknadspliktige tiltak ikke godkjennes av avdeling for byggesak eller andre statlige/regionale instanser, eller AK av andre grunner anser det mer hensiktsmessig å bruke kontantbidrag til andre tiltak som styrker friområde på Holmenskjæret, står det AK fritt til å gjøre dette. Den totale løsningen må imidlertid fremdeles bidra til å skape et helhetlig parkområde for alle aldersgrupper.

Dette er en skisse på hva som kan gjøres, men kan forandres underveis.

Vi i Vellet har i møte med kommunen om Holmenskjæret bla., foreslått at huset ute på skjæret, hvor det en gang var kiosk og sittebenker under tak og utedo, gjøres om til kiosk/kafé med lettere servering med uteplasser rundt hele huset og noe under tak. I erstatning for lokalene foreslår vi at Holmenskjæret Båtforening får lokaler i form av Moelvenbrakke eller liknende, inne ved parkeringsplassen/redskapsboden. Dette evt. i bytte mot den type badstue som foreslås (Soria Moria) krever mye vedlikehold, og tar en meget stor del av totalsummen.

Det er usikkert når alle formaliteter og avtaler er klare, og når arbeidet kan starte. Holmenskjæret har alltid vært et satnings område for Vellet, og mye av den infrastrukturen som er der idag, her vi hatt en finger med i. Vi i Holmen & Landøen vel er veldig glade for at det endelig ser ut til å skje en oppgradering, som noe av dette er et resultat av de ønskene som kom fram under nettmøte 17.02.21, hvor skoler, idrett, næring og Vellet deltok.