Aktivitetskalender

Av typiske aktiviteter som Holmen og Landøen Vel arrangerer for innbyggerne/medlemmene er Rusken-aksjonen i begynnelsen av mai og fest/rakettoppskyting Nyttårsaften. Andre aktiviteter kan også være aktuelle. Mulige andre aktiviteter som blir foreslått av beboerne vil bli mottatt og vurdert.