NÆRMILJØAKTIVITETER

 • Benker 
  • Holmen og Landøen vel utplasserer benker i lokalmiljøet til glede for mange som ønsker å sette seg for en hvil eller bare nyte solen på Holmenskjæret.  De er alle merket med vellets navn. Ser du en som trenger ettersyn eller har du forslag til et nytt sted så send oss en mail på holmenlv@gmail.com  
  •  
 • Sonjastranden
  • Sonjastranden er en offentlig strand som trenger utvikling.  Vellet engasjerer seg i arbeidet fordi vi tror det kan bli et hyggelig utfartssted for mange.  Hittil har kommunen selv laget et forslag til utvikling som dessverre ikke er godkjent av kommunen (!).  Hovedargumentet var at det ikke var nok nok universell utforming.  Vi håper likevel at det er mulig å komme i gang med enkle tiltak som benker, griller og kanskje rydde stranden så det er mulig å bade uten å risikere liv og lemmer på glatte steinblokker.  Vellet er i dialog med kommunen om dette.
 • Holmenskjæret
  • Vellet har vært med i utviklingen av Holmenskjæret i flere 10-år.  Det gjelder benker, baderamper. griller, lekeplass, ballbinger,  m.m. Listen er lang og vi vil fortsette å jobbe for at Holmenskjæret utvikles til et allrom for mange aktiviteter.
 • Busskur
  • Vi jobber for at det skal komme flere busskur i våre områder.  
 • Stier / snarveier
  • Vi har mange stier og snarveier i velområdet.  De brukes av mange enten som turvei eller som snarvei til buss, barnehage eller skole.  På sommerstid er de fine, om enn noen bratte. 
  •  Men om vinteren forvandles mage til såpeklatte sklier etter at snøen har blitt til is.  Vi har flere rapporter om folk som har skadet seg og ønsker hjelp av kommunen til å utbedre de verste. Vi har en dialog gående, men møtes ofte av “vi har ikke penger på budsjettet i år”.  Men vi gir oss ikke og håper på at det er mulig å få til løsninger over tid. 
  •  
 • Hval brygge
  • Bryggen er en gammel brygge med en særegen konstruksjon.  Den ble i sin tid brukt som brygge for bade-turister fra hovedstaden som skulle på Hvalstrand bad.  Den har i mange år blitt brukt til fortøyning og badebrygge.  Nå er den i så dårlig stand at den er farlig å bruke.  Bryggen ble satt nederst på listen av Asker kommune for rehabilitering.  Vi støtter gruppen som jobber for at kommunen skal prioritere denne for full restaurering og den er nå flyttet opp fra prioritet 3 til prioritet 2 med mulig utbedring i 2025.  Den formelle godkjenning av planen for alle bryggene i kommunen forventes tatt på nyåret  2024.