VEILAGET

VEILAGET

Innbetaling til veilaget gjøres på konto 1644.34.02881


Holmen og Landøen
vel (HLV) etablerte i 2006 et eget veilag (HLVV) for alle de felles adkomstveiene innen velområdet som ikke er kommunens ansvar å vedlikeholde. Disse veiene omtales som vel-veier, og de som har eiendommer som grenser inn til disse veiene, må være medlem av veilaget. Hver vel-vei har en veiansvarlig utpekt av dem som sogner til velveien, og de er den første du kan kontakte dersom det er forhold du ønsker å ta opp vedr. velveien. I veilagets vedtekter fremgår forpliktelsene til medlemmene, de veiansvarlige og veilagets styre.

Alle som sogner til aktuelle deler av disse veiene, skal være medlem av veilaget HLVV, og alle er forpliktet til å betale kontingent til veilaget. Det fremgår av regnskapet hva pengene benyttes til. Men for alle innen velområdet er det greit å være klar over at f.eks. strøing av vel-veiene er en kostnad som kun dekkes av veilagets medlemmer, selv om alle som benytter veien, f.eks. Fjellstadveien/-bakken, nyter godt av at bakken er strødd. Det koster ca. kr 8 000 hver gang veilagets ansvarlige ber om at vel-veiene blir strødd.

HLV har valgt at styret for vellet også fungerer som styre for veilaget HLVV, og veilagets administrasjons-kostnader er godtgjørelse til HLVs styre for det som de gjør for veilaget. Styret skal bl.a. lede drift av velveiene og utarbeide arbeidsplan for veilaget i tillegg til ordnet regnskap, revisjon og budsjett for kommende år. For 2016 er det planlagt å gjennomgå alle velveiene bla. med sikte på nødvendig vedlikehold og vurdering av mulighet for kommunal overtakelse av ansvar for årlig vedlikehold.

Veiansvarlig for de ulike velveiene skal være styrets kontaktpunkt og holde oversikt over medlemmer eller oppsittere i de ulike velveiene, slik at bl.a. veilaget får krevd inn årsavgiften. Alle medlemmene plikter å betale årlig avgift som er lik for alle, uansett hvor mange i husstanden som benytter veien eller hvor i veien eller hvilken vei du bor i. Dersom medlemmet ikke følger Veilagets vedtekter eller avgiften ikke betales inn, kan styret iverksette misligholdssanksjoner. Kontingenten er kr 1 100,-/år.