Velområdet

Roder i Holmen og Landøen vel

Veinavn

Rodeansvarlig

Langkroken

Karoline Zogbaum

Dalslia, Brusetsvingen (nedre del), Nye Vakåsvei, Holmengaten Sandro Padoin
Arvid Andresens vei, Holmenåsen, Devikrabben, Devikveien
Tore Hansen
Fogellund,Fjellstadveie, Nesbukta, Fekjan vest
Lasse Steen
Gartnerveien, Fekjan øst til nr 55 Harald Ødemark
Nesbruveien 79,80-84, Torstadåsen, Torstadveien, Billingstadsletta (fra H. Torg. v) Ingar Koren
Hvalsbakken, Hvalsveien, Slemmestadveien, Syverstadkollen, Hvalsodden, Holmen Fjordhotell Trond Øiseth

Landøyveien til nr 79, Landøystranda, Norderhaug

Berit Hovland

Landøyveien fra nr. 80, Galeasen, Bloksbergstien, Jaktleia, Skonnerten, Trollnes, Sonja Henies vei Sissel Hvam Laheld

Torstadbakken, Torstadskogen, Ravnsborgveien, Smedsvingen (nedre del)

Petter Buran Vellets utstrekningHolmen og Landøen Vel
Postboks 51
1394 Nesbru

Tlf:
90784819
Epost:
se styret for direkte adresse

Organisasjonsnummer:
894 161 132

MEDLEMSKAP
Medlemskap i Holmen og Landøen Vel oppnås ved å innbetale årets medlemskontingent kr. 300, til
vellets konto nummer 1644 08 25803 merket med ditt navn og adresse (viktig for sporing av innbetalinger)

Innbetaling til veilaget gjøres på konto 1644 34 02881.

Du kan også betale med Vipps til 72891.

Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til styret.

Vi er også på Facebook. Besøk oss!